Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Zelfstandigenaftrek gaat fors omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat op termijn met € 2.280 omlaag van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Op deze manier wil het kabinet het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Start afbouw in 2020

De afbouw van de zelfstandigenaftrek begint volgend jaar. De zelfstandigenaftrek wordt dan verminderd met € 250 naar € 7.030.

Meer zzp'ers

Vanwege het groeiend aantal zzp'ers kost de zelfstandigenaftrek de laatste jaren steeds meer geld. Ook dit zal bij de voorstellen waarschijnlijk een rol hebben gespeeld.

Legitimering zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is in het verleden ingevoerd als tegemoetkoming voor zelfstandigen vanwege de extra kosten die zelfstandigen maken. Zo moeten zelfstandigen zelf voor hun pensioen zorgen en reserves achter de hand houden voor investeringen en als buffer voor slechtere tijden.

Lastenverlichting

Het kabinet vindt het echter gerechtvaardigd om ook zelfstandige ondernemers mee te laten betalen aan de lastenverlichting voor burgers. Ook grotere bedrijven betalen hieraan mee, met name via het uitstellen van de verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting.

Koopkracht

Volgens het kabinet gaan ook zelfstandigen er in 2020 in koopkracht op vooruit, met name door de verhoging van de arbeidskorting.

Aftrek in omvang beperkt

Behalve dat de zelfstandigenaftrek met € 250 verminderd wordt, kan de aftrek vanaf 2020 nog slechts verrekend worden tegen een tarief van maximaal 46%. Dit geldt overigens ook voor andere aftrekposten voor ondernemers. Dit betreft de mkb-winstvrijstelling, de meewerkaftrek, de stakingsaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk en de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Het aftrektarief van 46% daalt de komende jaren verder naar 37,05% in 2023.

Nog niet definitief

Overigens zijn de plannen nog niet definitief, want het voorstel moet nog door het parlement worden aanvaard.

Heeft u vragen over de vermindering van de zelfstandigenaftrek, neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info