Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?

In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Kunt u hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan.

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschulden te betalen, kunt u kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen. Het is alleen mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor aanslagen die u al ontvangen heeft. Voor de loonbelasting en omzetbelasting kunt u daarom pas uitstel aanvragen als u de naheffingsaanslag loonbelasting of omzetbelasting heeft ontvangen.

Duur kort telefonisch uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag.

Let op: ondanks het uitstel van betaling berekent de Belastingdienst wel invorderingsrente.

Voorwaarden kort telefonisch uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

·        uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt

·        u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld

·        in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen

·        u altijd op tijd aangifte heeft gedaan.

Tip: een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift tellen niet mee voor de grens van € 20.000.

Voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 of vennootschapsbelasting 2017 die u in 2017 in termijnen kunt voldoen, kunt u geen kort telefonisch uitstel krijgen.

Let op: u krijgt geen uitstel voor een openstaande belastingschuld waarvoor u al eerder uitstel van betaling heeft gekregen. Verwacht u daarom dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen, vraag dan niet telefonisch maar meteen schriftelijk uitstel van betaling aan. Op een schriftelijk verzoek kan namelijk een langere uitsteltermijn dan vier maanden worden verleend.

Vervallen betaalverzuimboete

Als u uw loonbelasting of omzetbelasting niet op tijd betaalt, krijgt u automatisch een betaalverzuimboete opgelegd. Bij een telefonisch verleend uitstel van betaling komt deze boete te vervallen. 

Voor vragen kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info