Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Extra weken meerlingenverlof per 1 april 2018

Werkneemsters die een tweeling of meerling verwachten, hebben sinds 1 april 2018 langer zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het totale verlof was minimaal 16 weken en bedraagt nu minimaal 20 weken.

Meerlingenverlof

Het meerlingenverlof bestaat uit een periode van zwangerschapsverlof en een periode van bevallingsverlof en is totaal minimaal 20 weken. Uw werkneemster bepaalt zelf de eerste dag van het zwangerschapsverlof. Deze dag moet liggen tussen de tien en acht weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Na de bevalling heeft de werkneemster recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Kiest uw werkneemster ervoor om gedurende de zwangerschapsverlofperiode door te werken, dan worden deze doorwerkdagen opgeteld bij het bevallingsverlof. Bevalt de werkneemster vóór de uitgerekende datum, dan kan zij de gemiste dagen van het zwangerschapsverlof optellen bij het bevallingsverlof.

Let op!

Ook vrouwen van wie het meerlingenverlof eerder dan 1 april 2018 is begonnen, komen in aanmerking voor de extra weken aan verlof. Voorwaarde is wel dat het verlof nog loopt op 1 april 2018.

De meerlingenverlofregeling geldt ook voor de zwangere zelfstandige die een tweeling of meerling verwacht. In dat geval bestaat per 1 april 2018 recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van UWV.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.  

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info