Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Reclame zichtbaar vanaf de openbare weg?

Als een gemeente het wil, kan reclamebelasting geheven worden.

Dit kan alleen bij openbare aankondigingen, zoals reclameborden of -zuilen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Is dit niet het geval, kan deze belasting niet worden opgelegd.

Ruime vrijheid

Gemeenten hebben een ruime vrijheid voor wat betreft de vormgeving van een dergelijke belasting. Ze moeten echter wel blijven binnen de wettelijke bepalingen. Het begrip ‘openbare weg’ moet dan ook worden opgevat volgens de Wegenwet, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis.

Tilburg in de fout

De gemeente Tilburg bepaalde dat voor de reclamebelasting voor het begrip ‘weg’ aangesloten moet worden bij de Wegenverkeerswet. Dit was vastgelegd in de verordening waarop de aanslag reclamebelasting gebaseerd was. Die vrijheid heeft een gemeente echter niet.

Bedrijventerrein

De betreffende reclame-uiting betrof een bedrijf dat gelegen was op een bedrijventerrein en was niet zichtbaar vanaf de openbare weg. De gemeentelijke verordening was dan ook in strijd met de wet, daarom onverbindend en dus kwam de aanslag reclamebelasting te vervallen.

Zichtbaar

Dat een reclame-uiting zichtbaar moet zijn vanaf de openbare weg, betekent dat deze met het blote oog moet zijn waar te nemen. Dit blijkt uit eerdere rechtspraak. Het zou in strijd zijn met de redelijkheid om te veronderstellen dat een reclame-uiting op grotere afstand ook zichtbaar is door bijvoorbeeld gebruik te maken van een verrekijker.

Heeft u vragen over de reclamebelasting, neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info