Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Hoofdlijnen Belastingwijzigingen 2017:

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen voor particulieren die per 1-1-2017 zijn ingevoerd als gevolg van het op Prinsjesdag 2016 gepresenteerde Belastingplan 2017 en een aantal andere wetten. Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 en de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017.

AOW-leeftijd gaat omhoog:

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. U betaalt 9 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 9 maanden later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3:

Vanaf 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. In plaats daarvan kunt u de uitgaven die u in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen opgeven als een schuld in box 3. De waarde moet volgens bepaalde regels berekend worden. Vanaf 2017 kunt u deze schuld niet meer opgeven in box 3.

Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017:

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. U hebt daarmee meer voordeel over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruikt de fiscus een hoger percentage om dat voordeel te berekenen. Verder gaat het heffingsvrij vermogen omhoog naar € 25.000 per persoon.

De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro komt terug:

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
  • U gebruikt het bedrag van de schenking voor: 
  • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
  • aflossing van uw eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Aangifte schenk- en erfbelasting alleen nog mogelijk met papieren of digitaal formulier: 

Vanaf 2017 kunt u voor schenkingen en overlijdens die plaatsvinden na 31 december 2016 alleen nog aangifte schenkbelasting en aangifte erfbelasting doen met de daarvoor speciaal ontwikkelde digitale of papieren formulieren. Ook door softwareleveranciers ontwikkelde aangiften die voldoen aan de belastingdienstnormen zijn toegestaan. Voorheen kon u ook op ‘uw eigen manier’ aangifte doen, bijvoorbeeld met een brief of een document van uw notaris.

* Vanaf wanneer kan ik aangifte schenkbelasting doen?

Wij verwachten dat het digitale formulier voor de schenkbelasting vanaf april 2017 beschikbaar is. Dat geldt ook voor de invulbare pdf van het formulier en de papieren variant.

* Vanaf wanneer kan ik aangifte erfbelasting doen?

Het digitale formulier voor de erfbelasting vindt u vanaf april 2017 op onze site. Vanaf dat moment is er ook invulbare pdf van het formulier beschikbaar, net als een papieren formulier.

* Beschikbaarheid commerciële aangiftesoftware

Maakt u gebruik van commerciële software? Informeer dan bij uw ontwikkelaar wanneer zijn aangifteprogramma beschikbaar is.

Bijtelling auto van de zaak wijzigt: 

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2017 veranderen de percentages. Is dus voor het eerst een kenteken afgegeven in 2017? Dan geldt de bijtelling van de tabel hieronder.

CO2-uitstoot per kilometer:           Soort brandstof:          Percentage van de cataloguswaarde:

0 gram                                                Alle brandstoffen                                  4%

meer dan 0 gram                                Alle brandstoffen                                  22%

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger: 

Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de 52%-schijf valt? Dan berekent de fiscus de belasting over de aftrekbare kosten eigen woning eerst ook tegen het vaste percentage van 52%. Daarna vindt een correctie plaats voor het deel van de aftrek van de aftrekbare kosten eigen woning dat in de 52%-schijf valt. De fiscus telt dan een bepaald percentage op bij de belasting die u moet betalen. In 2017 is dit percentage 2%. In 2016 was het 1,5%. Hierover leest u meer bij Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen: 

Hebt u een eigen woning? Dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Of hebt u een bedrijf, en is de woning waar u in woont onderdeel van uw zakelijk vermogen? Ook dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen, het woningforfait. U bepaalt uw eigenwoningforfait en woningforfait door een percentage te berekenen van de waarde van uw woning. Deze percentages veranderen in 2017.

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert: 

In 2017 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 € 25.000.

Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank geeft u op in uw aangifte inkomstenbelasting: 

Hebt u een lening voor uw eigen woning afgesloten bij familie, een BV of een buitenlandse bank? Tot en met 2015 moest u de gegevens over deze lening aan ons doorgeven via het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. Ook wijzigingen in deze gegevens moest u met dit formulier doorgeven.

Vanaf  2016 is dit veranderd. U geeft deze gegevens dan aan de fiscus door via uw aangifte inkomstenbelasting. Dit doet u voor het eerst in uw aangifte over 2016. 

Heeft u nog vragen en bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact met ons op! 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info