Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Publicatieplicht jaarcijfers Anbi vóór 1 juli 2018

Een Anbi is een Algemeen Nut Beogende Instelling die een aantal fiscale voordelen geniet. Daar zitten wel voorwaarden aan vast. Eén ervan is de publicatie van jaarcijfers.

Vóór 1 juli 2018

Een Anbi is verplicht de balans en de staat van baten en lasten van een jaar binnen zes maanden te publiceren. Voor 2017 betekent dit dat de cijfers vóór 1 juli 2018 gepubliceerd moeten zijn. Ook moet een toelichting hierop worden gepubliceerd.

Let op!

De gegevens moeten gepubliceerd worden op een internetsite.

Wat nog meer?

Naast de jaarlijkse cijfers, moeten ook de volgende gegevens standaard op de site vermeld worden:

· naam en contactgegevens van de Anbi

· RSIN/fiscaal nummer

· omschrijving doelstellingen

· een beleidsplan; hoe wil de Anbi de doelstellingen bereiken?

· bestuurders plus hun functie

· beloningsbeleid bestuur, directie en personeel

· verslag van de uitgeoefende activiteiten Voorwaarden Anbi

Een organisatie kan als Anbi worden aangemerkt onder een aantal voorwaarden. Zo moet minstens 90% van de uitgaven het algemeen nut dienen. Ook mag een Anbi geen winstoogmerk hebben. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de kosten en bestedingen. Er gelden ook de nodige administratieve eisen.  

Fiscale voordelen

De fiscale voordelen zijn met name het niet hoeven af te dragen van erf- en schenkbelasting indien deze ontvangsten worden gebruikt voor het algemeen belang. Ook zijn giften aan een Anbi aftrekbaar voor de schenker.

Heeft u vragen over de fiscale behandeling van een Anbi, de voorwaarden en de voordelen ervan, neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info