Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Overuren: uitbetalen of niet?

Moeten overuren altijd uitbetaald worden door de werkgever? Nee, niet altijd. Hieronder een korte toelichting over het hoe en wat.

Overuren feitelijk gewerkt?

Allereerst is het natuurlijk de vraag of de overuren echt zijn gewerkt. De werknemer die overuren claimt, moet bewijzen dat hij die uren ook echt heeft gewerkt. Als de werkgever de stellingen van de werknemer gemotiveerd weerspreekt, dan moet de werknemer met hard bewijs komen. Dat kan uit urenstaten, roosters, getuigenverklaringen of ander bewijs bestaan. Lukt het niet om de overuren te bewijzen, dan strandt de claim daar al meteen op.

Uit een recente uitspraak van het Hof Den Bosch blijkt dat het in dat geval voldoende was wanneer de werknemer gedetailleerde urenstaten overlegde, omdat een urenregistratie aan de kant van de werkgever ontbrak. Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie kan de werknemer daarbij helpen. In die uitspraak bepaalde het hof dat elke werkgever een objectieve registratie van de werktijden moet bijhouden.

Afspraken?

Vervolgens is het de vraag of er afspraken zijn gemaakt over overuren. Soms zijn er specifieke afspraken opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Zeker bij functies op een hoger niveau is vaak afgesproken dat overwerk niet wordt vergoed. Alleen in uitzonderingssituaties kan daarvan worden afgeweken. Daarnaast zijn met regelmaat in een toepasselijke CAO bepalingen over het vergoeden van overuren opgenomen. Als dat het geval is, kunnen partijen daar meestal niet in negatieve zin van afwijken. Willen partijen dat wel, dan moet dit schriftelijk worden vastgelegd en goed worden gemotiveerd.

Opdracht werkgever?

Als er geen afspraken over overuren zijn gemaakt, ligt het anders. Immers, niet alle uren die de werknemer extra werkt, hoeven te worden uitbetaald. Een werknemer die uit eigen beweging eerder begint, doet dat voor eigen rekening. Het is aan de werknemer om te bewijzen dat de werkgever opdracht heeft gegeven om de overuren te werken of hier impliciet mee heeft ingestemd. Anderzijds is in de rechtspraak reeds bepaald dat een werknemer ervan uit moet kunnen gaan dat, wanneer hij in het kader van zijn taken en verantwoordelijkheden, uren werkt buiten zijn normale werktijden, hier ook iets tegenover staat.

Minimumloon: oppassen!

Als de werknemer op of rondom het minimumloon verdient, dan is het oppassen geblazen. De werknemer mag gemiddeld, dus inclusief de overuren, niet minder dan het minimumloon per uur verdienen. Sinds 2019 moeten alle overuren ook uitbetaald worden, als de werknemer anders onder het minimumloon zou komen, behalve als in een CAO een tijd-voor-tijdregeling is opgenomen. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info