Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon

Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de Hoge Raad. De niet-afgedragen loonheffing is daarom dan ook niet belast bij de dga.

Op andere wijze genoten?

Volgens onze fiscale spelregels moet een werkgever loonheffing inhouden op het loon van de werknemer. In het geval van de dga is de werkgever de bv. In deze zaak ligt de vraag voor of de niet-afgedragen loonheffing bij de dga in de inkomstenbelasting belast kan worden. Volgens de Hoge Raad moet de inspecteur dan aannemelijk maken dat de dga dit bedrag op een of andere manier heeft genoten.

Verrekening met schuld

Het gerechtshof had eerder beslist dat het niet-afgedragen loon was verrekend met de rekening-courant schuld van de dga. Het loon was volgens het hof dus genoten en belastbaar.

Advocaat-generaal oordeelt anders

De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, deelt deze visie van het hof niet. Dit vanwege het feit dat een werknemer zelf niet tot verrekening van zijn loonvordering kan overgaan. Volgens de wet kan alleen de werkgever dit, en dan alleen in bepaalde gevallen zoals bij al betaalde voorschotten op het loon. De conclusie van de advocaat-generaal luidt dan ook dat de niet-afgedragen loonheffing niet belast is bij de dga.

Let op!

Het is nog onduidelijk of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal volgen. Meestal gebeurt dit wel, maar dit zal pas blijken als de Hoge Raad uitspraak doet. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info