Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet

Duizenden sportverenigingen zijn (nog) niet klaar voor de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei van kracht wordt. Dit terwijl bestuursleden straks hoofdelijk aansprakelijk zijn als hun club de zaakjes niet op orde heeft.

Boetes

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bevat strengere regels voor het opslaan en verwerken van gegevens. Wie niet aan de nieuwe regels voldoet, kan een boete gepresenteerd krijgen. Er kan echter in eerste instantie ook een waarschuwing worden uitgedeeld bij overtreding van de regels.

Let op!

De wet geldt voor bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen, dus ook voor sportclubs.

Sportclubs

Bij sportclubs betekenen de nieuwe regels veel extra administratie voor de vele vrijwillige bestuursleden waarop dergelijke clubs veelal draaien. Zo moet onder meer vastgelegd worden wie toegang heeft tot privacygevoelige informatie en wat daarmee gedaan mag worden.

Toestemming

Bij foto's van jeugdleden betekent de nieuwe wet bijvoorbeeld ook dat eerst toestemming van alle ouders nodig is bij publicatie op bijvoorbeeld de website. De Autoriteit Persoonsgegevens moet toezicht houden op de naleving van de wet.

Gebruik BCC

Ook datalekken moeten worden bijgehouden. Hiervan is al snel sprake. Een email met meerdere ontvangers mag bijvoorbeeld niet CC gestuurd worden, maar BCC, zodat de ontvangers anoniem blijven.

KNVB

De grootste sportbond van Nederland KNVB heeft de leden regelmatig geïnformeerd over de nieuwe wet en biedt hen hulp aan. Uit cijfers blijkt echter dat nog lang niet alle verenigingen voldoende op de nieuwe regels zijn voorbereid.

Heeft u vragen over de nieuwe privacywet, neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info