Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR

Vanaf 10 juli 2018 heeft de regeling die kleine ondernemers een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw verleent, geen terugwerkende kracht meer.

Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën eerder in een besluit aangegeven. De ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw is een onderdeel van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR).

Kleineondernemingsregeling

Deze kleineondernemersregeling houdt in dat een ondernemer die in een jaar per saldo minder dan € 1.883 aan btw hoeft af te dragen, een korting op het af te dragen bedrag krijgt. Moet er € 1.345 of minder aan btw afgedragen worden, dan kan de afdracht zelfs geheel achterwege blijven.

Ontheffing administratieve voorwaarden

Wanneer de afdracht van btw achterwege kan blijven, kan de ondernemer onder voorwaarden ook een ontheffing krijgen van de administratieve voorwaarden die voor de btw gelden. Aan deze ontheffing wordt dus voortaan geen terugwerkende kracht meer verleend.

Let op!

Dit betekent dat aan alle administratieve verplichtingen moet worden voldaan, tot de ingangsdatum van de ontheffing. Het betekent ook dat u pas op een later tijdstip profiteert van onderstaande voordelen.

Voordelen ontheffing

Een ontheffing van de administratieve verplichtingen heeft een aantal voordelen:

· U hoeft in de meeste gevallen geen facturen te sturen. Als u toch een factuur uitreikt, dan mag u daarop geen btw vermelden. Doet u dat wel, dan vervalt de ontheffing.

·  U hoeft in beginsel geen btw-aangifte meer te doen.

· U hoeft alleen uw inkoopfacturen zeven jaar te bewaren. Voor onroerende zaken geldt een bewaartermijn van tien jaar.

Let op!

Heeft u meer btw te verrekenen dan u moet afdragen, dan krijgt u het verschil niet terug. Dit is met name nadelig als u veel investeert, want dan heeft u veel aftrekbare btw. Vraag in die gevallen geen ontheffing aan. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info