Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Privacybescherming op de werkvloer

Het digitale tijdperk waarin we leven vraagt om nieuwe regels voor privacy. Om die reden wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vanaf mei 2018 vervangen door een nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet raakt ook de verwerking van de persoonsgegevens van medewerkers in een personeelsadministratie en brengt aanvullende en nieuwe verplichtingen voor u, als werkgever, met zich mee. Met verwerking wordt bedoeld: gebruiken, raadplegen, verzamelen, bewaren enz. van persoonsgegevens.

Verplichtingen werkgever

Wanneer een werknemer in dienst komt en de werkgever dus in het bezit komt van zijn/haar persoonsgegevens, heeft de werkgever een aantal verplichtingen. Deze bestaan al onder de Wbp en zijn in de AVG overgenomen en/of aangevuld. Deze verplichtingen zijn onder meer opgenomen in artikel 13 van de AVG. Hiernaast moet u een register bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten in het kader van persoonsgegevens. Dat geldt overigens alleen als er meer dan 250 mensen werkzaam zijn, als verwerking veel voorkomt of met bijzondere gegevens wordt gewerkt.  

Rechten & werknemers

De werknemer heeft recht op informatie over het doel van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Al voordat werknemers bij uw organisatie in dienst treden, gelden allerhande regels om de privacy te beschermen zoals de bewaartermijnen van sollicitatiebrieven en cv’s en de beperking van de vragen die u mag stellen tijdens sollicitatiegesprekken. Voor werknemers die in dienst zijn, geldt dat u niet zonder goede reden hun e-mail en internetgebruik mag monitoren, dat u niet zomaar foto’s van persoonlijke Facebookpagina’s mag overhevelen naar de bedrijfswebsite, dat u alleen camera’s mag ophangen als de werknemers ervan op de hoogte zijn en vooral dat u geen medische details mag kennen of registreren over de ziekte van de werknemer. Uitsluitend de bedrijfsarts mag naar de privacy van een werknemer vragen en deze informatie alleen doorgeven met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer. De privacy van werknemers is een gevoelig punt. 

Bereid uw organisatie voor

Tot 25 mei 2018 is de Wbp van toepassing. In de AVG zijn diverse nieuwe vereisten opgenomen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Ook zijn er vergaande regels opgesteld voor het waarborgen van de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan gepubliceerd om uw organisatie voor te bereiden op de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG). Op het niet naleven van de (nieuwe) regels zijn hoge sancties gezet.

Meer informatie

Wilt u weten wat de komst van de AVG voor u als werkgever betekent? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! We staan u graag te woord.  

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info