Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Waar gaat het over?

De spoedreparatiewetgeving bewerkstelligt dat voor een aantal regelingen in de Wet Vpb de fiscale eenheid geacht wordt niet te bestaan, oftewel moet worden 'weggedacht'. Deze aanpassing is in de ogen van de wetgever noodzakelijk omdat de regels van de fiscale eenheid op elementen strijdig zijn met het Europees recht. De fiscale eenheid kan in binnenlandse situaties namelijk bepaalde nadelige regels uit de Wet Vpb 1969 omzeilen. Die mogelijkheid bestaat niet met een buitenlandse dochter, en daarom is er sprake van ongeoorloofde discriminatie. Die discriminatie wordt weggenomen door de fiscale eenheid uit te schakelen voor bepaalde andere regels uit de wet.

'Besmette transactie'

Dit geldt onder andere voor de anti-winstdrainageregels van artikel 10a Wet Vpb 1969. Dit artikel regelt dat de rente die is verschuldigd aan een verbonden lichaam voor een lening die is aangegaan voor een zogenaamde ‘besmette transactie’ in beginsel niet aftrekbaar is.

'Besmette transacties' zijn:

· het schuldig blijven van dividend of terugbetaling van kapitaal

· het verwerven of uitbreiden van een belang in verbonden lichaam

· het storten van kapitaal in een verbonden lichaam

Alleen indien de zakelijkheid van de transactie en de geldlening kan worden aangetoond, of indien bij de geldverstrekker een redelijke vennootschapsbelasting wordt geheven over de renteopbrengst, is de rente toch aftrekbaar.

Spoedreparatie en anti-winstdrainage

Met de spoedreparatiewetgeving zorgt de wetgever ervoor dat voor de toepassing van artikel 10a de fiscale eenheid moet worden weggedacht, zodat een binnenlandse en buitenlandse situatie weer op dezelfde manier worden behandeld.

Overgangsmaatregel

Zoals gezegd is er een overgangsmaatregel in de spoedreparatiewetgeving die is bedoeld om het mkb enigszins te ontzien. De overgangsmaatregel zorgt ervoor dat dergelijke rente toch aftrekbaar is indien:

· die wordt betaalt voor een lening die reeds bestond op 25 oktober 2017, en

· het totaal aan dergelijke rentelasten niet meer bedraagt dan € 100.000 per jaar

Deze overgangsmaatregel komt te vervallen op 1 januari 2019. Ook in het mkb werkt de spoedreparatiewetgeving vanaf 2019 dus in volle omvang.

Let op!

Het is belangrijk om voor het einde van het jaar naar een oplossing toe te werken. Het hangt sterk van de feiten en omstandigheden van uw situatie af op welke wijze dit kan worden opgelost. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info