Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Btw-teruggaaf verrekenen: let op!

Als u wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding wellicht groot om een en ander met elkaar te verrekenen. Dat mag niet zomaar, slechts alleen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Uitstel

Wanneer u nog btw verwacht terug te krijgen en u zit bijvoorbeeld krap bij kas, kunt u de inspecteur om uitstel van betaling vragen. Uitstel is mogelijk als u nog btw uit een voorgaand tijdvak terug krijgt.

Let op!

Voor uitstel van betaling moet u een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

Voorwaarden

U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aangifte waarvoor u uitstel verzoekt wel op tijd zijn gedaan. Belangrijk is ook dat u de fiscus moet machtigen om de teruggave te gebruiken voor betaling van de af te dragen btw. Verder moet u uw verzoek doen uiterlijk gelijktijdig met de aangifte waarvoor u om uitstel verzoekt.

Tip: De inspecteur kan uw verzoek om uitstel, indien u voldoet aan de voorwaarden, niet weigeren.

Verrekenen met loonheffing

U kunt ook een verzoek indienen om de btw die u terug krijg te verrekenen met af te dragen loonheffing. Dit doet u met een formulier dat u kunt downloaden op de site van de Belastingdienst.

Geen eigen rechter

Speel vooral geen eigen rechter door zelf belasting die u nog krijgt te verrekenen met te betalen belasting. Een belastingplichtige ging hiermee onlangs de mist in. Het leverde hem nog een boete op ook, omdat hij de verschuldigde btw te laat had betaald. Hij had immers op eigen houtje dit bedrag lager vastgesteld.

Wilt u uitstel van betaling aanvragen voor uw btw- of andere heffingen? Neem dan even contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info