Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Corrigeer je btw-aangifte met een suppletie omzetbelasting

Heb je in de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Je bent als ondernemer verplicht om het aan de fiscus te melden. 

Suppletie Omzetbelasting: 

Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw. Het kan gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, in de voorgaande jaren te veel of juist te weinig btw hebt betaald. Dit corrigeer je door middel van een btw-suppletie. Bij het invullen van het formulier zijn belangrijke voorwaarden van toepassing:

De aangevulde of gewijzigde aangifte omzetbelasting mag niet over hetzelfde tijdvlak gaan.

Het is niet toegestaan om de fout te herstellen door de btw te verrekenen in de aangifte van een later tijdvlak, tenzij het (te ontvangen of te betalen) bedrag per saldo niet boven de € 1000,- uitkomt. Dan mag je de btw-correctie verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte.

Let op:  De correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de kleine ondernemersregeling.

Te weinig btw betaald: heb je te weinig btw aangegeven, dan moet je dat bedrag z.s.m. bij de fiscus melden. Dat kan digitaal via het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst. Klik op 'Overige formulieren' en kies het formulier 'Suppletie omzetbelasting'.

Te veel btw betaald: wanneer je te veel btw hebt aangegeven dan kun je de fiscus (middels een Suppletieformulier) verzoeken het bedrag terug te betalen. Zorg ervoor dat je dit verzoek altijd binnen 6 weken na de betalingstermijn indient. Binnen dit termijn kun je bij een afwijzing namelijk nog in beroep gaan tegen dit besluit.

Hoogte heffingsrente/boete: per 1 april 2014 is de belastingrente voor de omzetbelasting (btw) omhoog gegaan van 3% naar minimaal 4%. Je betaalt rente over het bedrag van de te laat betaalde belasting. Wanneer je niet in staat bent om een btw-schuld te betalen kun je de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling.

Btw-schuld: als je niet in staat bent een btw-schuld te betalen, dan kan de fiscus:

·        Uitstel van betaling verlenen

·        Een betalingsregeling treffen

·        De btw-schuld verrekenen met een teruggaaf van (een andere) belasting of premie Volksverzekeringen

·        In uitzonderlijke gevallen: overgaan tot kwijtschelding.

Formulier Suppletie Omzetbelasting: per 1 april moet je btw-suppletie doen met een verplicht gesteld formulier op het beveiligde gedeelte van de belastingsite. Je kan het Formulier Suppletie Omzetbelasting (pdf) ook downloaden.

Tip: stuur de jaaropstelling mee met de suppletieaangifte

Conclusie: voorkom het risico van een naheffingsaanslag en een boete en doe suppletieaangifte als gevolg van een onjuiste aangifte en/of te weinig btw op aangifte. Er kan een verzuimboete of een vergrijpboete worden opgelegd. Door (binnen 3 maanden) een suppletieaangifte in te dienen kan heffingsrente worden voorkomen.

Hulp nodig?

Wilt je meer weten en heb je hulp nodig bij het invullen de btw-suppletie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We staan je graag te woord.    

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info