Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Onbetaalde factuur? Vraag BTW terug  

Als je een factuur verstuurt naar je klant, moet je de btw hierover na afloop van het kwartaal aangeven en betalen aan de fiscus. Ongeacht of jouw afnemer de rekening heeft betaald.

Heb je te maken met bijvoorbeeld een faillissement van één van je debiteuren of debiteuren die gewoonweg hun factuur niet meer gaan betalen? Dan zullen facturen, die deze debiteuren hebben ontvangen, vaak onbetaald blijven. Je kunt btw die je hier reeds voor hebt betaald apart terugvragen.

Let op! Je mag deze btw niet zelf verrekenen in jouw btw-aangifte.

Wanneer kun je btw terugvragen?

In dit geval heb je al btw afgedragen die je nog niet hebt ontvangen. Zodra het zeker is dat je klant de factuur niet (geheel) zal betalen, kun je deze btw terugkrijgen als je een verzoek om teruggaaf van de btw indient. Je stuurt dan een brief naar de fiscus binnen 30 dagen na het tijdvak waarin duidelijk is dat de factuur niet meer betaald wordt.

Let op! Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. Je kunt er ook voor kiezen om een kopie van de factuur mee te sturen. Het is van belang dat de volgende gegevens in het verzoek worden meegezonden:

·        naam en adres van je klant

·        datum en nummer van de niet-betaalde factuur

·        het niet-betaalde factuurbedrag

·        het btw-bedrag dat je terugvraagt

Als deze gegevens op de factuur staan, kun je ook een kopie van de factuur meesturen.

Factuur alsnog betaald?

Het is niet uitgesloten dat jouw afnemer de openstaande factuur alsnog betaalt, nadat jouw verzoek om teruggave is toegekend door de fiscus. In dat geval moet je het btw-deel uit de ontvangst in jouw aangifte verwerken en aan de fiscus betalen.

Creditfactuur

Als jouw rekening niet geheel is betaald en je daarin berust, kun je een creditnota voor het verschil opmaken. Dat betekent wel dat je jouw vordering (gedeeltelijk) prijsgeeft. Je verwerkt de creditfactuur in jouw aangifte omzetbelasting over het tijdvak waarin je deze factuur hebt uitgereikt. Door het uitreiken van een creditfactuur aan jouw afnemer vermindert zijn recht op aftrek van voorbelasting. Jouw afnemer moet de eerdere aftrek corrigeren in zijn aangifte. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info