Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Doorbetaling loon oproepkracht tijdens ziekte

Wanneer er sprake is van een zogenaamd ‘0-urencontract’, heeft een oproepkracht tijdens de eerste zes maanden van het dienstverband geen recht op doorbetaling van salaris wanneer hij niet wordt opgeroepen. Na die eerste zes maanden heeft een oproepkracht formeel wél recht op doorbetaling van het salaris wanneer er sprake is van ziekte of het ontbreken van werk. Om het salaris te bepalen wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal uren over de laatste drie maanden. In bepaalde sectoren wordt van een andere referentieperiode uitgegaan wanneer het gemiddelde over de laatste drie maanden geen goed beeld schetst. In dat geval wordt bijvoorbeeld uitgegaan van het gemiddelde salaris over de laatste 12 maanden.

Wat als de oproepkracht tijdens de eerste zes maanden wél is opgeroepen, maar zich ziek meldt? In dat geval heeft de werknemer – ook wanneer in de arbeidsovereenkomst expliciet is opgenomen dat (gedurende de eerste zes maanden) enkel salaris is verschuldigd over de daadwerkelijk gewerkte uren – formeel gezien recht op een deel van het salaris over de uren waarvoor de werknemer was opgeroepen. Op grond van de wet heeft de werknemer recht op doorbetaling van 70% van het salaris, maar in veel cao’s wordt hiervan ten voordele van de werknemer afgeweken. Ook bij oproepkrachten is het dan ook van belang om eventuele ziekte goed te volgen.

Het kan, zeker na de eerste zes maanden, aantrekkelijker zijn om de arbeidsovereenkomst in een andere vorm te gieten dan een ‘standaard’ 0-urencontract. Wij kijken graag samen met u wat in uw situatie wellicht passend zou zijn. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info