Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

De meewerkaftrek, hoe werk het?

Werkt uw partner mee in uw onderneming? En betaalt u uw meewerkende partner géén of een hele lage arbeidsvergoeding? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de meewerkaftrek. Door de meewerkaftrek toe te passen kunt u uw winst met maximaal 4% verminderen. Hierdoor betaalt u minder belasting.

U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

• U bent ondernemer

• U voldoet aan het urencriterium

• Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000

Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. U hebt alleen recht op de meewerkaftrek.

U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

Gebruik de Tabel meewerkaftrek om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken als meewerkaftrek. Hierbij telt niet mee de behaalde winst:

• bij onteigening

• bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming

• bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland

Tabel meewerkaftrek: 

Uren gelijk aan of meer dan

Uren minder dan

Bedraagt de meewerkaftrek

525

875

1,25% van de winst

875

1.225

2% van de winst

1.225

1.750

3% van de winst

1.750

4% van de winst

U moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.

Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft daarover geen belasting te betalen. Dat is pas het geval als de beloning minimaal € 5.000 is. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info