Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer

De overheid maakt in toenemende mate gebruik van digitaal berichtenverkeer. Maar daarvoor is wel eerst uw toestemming vereist. U kunt zelf aangeven van wie u uw post digitaal wenst te ontvangen. Doet u dit niet, dan krijgt u uw post gewoon in de brievenbus.

Mijn Overheid   

Digitaal berichtenverkeer vindt plaats via de site mijn.overheid.nl. Hierin beschikt u over een eigen berichtenbox, waar u de nodige post van bijvoorbeeld de Belastingdienst en gemeentes kunt aantreffen.

Toestemming

Indien een organisatie u digitaal van post wil voorzien, moet duidelijk zijn dat u hier toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt ook voor overheidsorganisaties. Is er onduidelijkheid, dan moet de betreffende organisatie aantonen dat u toestemming heeft verleend. Dit bleek onlangs uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Aanmaningskosten

In die zaak had een burger een digitale aanslag van het GBLT inzake waterschapsbelasting gehad. Toen hij niet betaalde, ontving hij een aanmaning in de brievenbus plus € 7 kosten. De man gaf aan voor digitale post geen toestemming te hebben gegeven en ging in bezwaar tegen de aanmaningskosten. Na afwijzing ervan stapte hij naar de rechter.

Opting-in of opting-out?

Voor de rechter ging het erom of inderdaad toestemming was verleend voor digitaal berichtenverkeer van het GBLT. De man, een ervaren IT-er, gaf aan geen enkele organisatie die toestemming gegeven te hebben. Wellicht was er destijds gebruik gemaakt van een zogenaamd opting-out systeem, zo stelde hij. Dit betekent dat automatisch ervan wordt uitgegaan dat u bepaalde organisaties toestemming geeft. Wilt u dit niet, dan moet u dit digitaal aangeven.

Opting-in

Momenteel gebruikt Mijn Overheid een opting-in systeem: wie een organisatie toestemming wil verlenen tot digitaal berichtenverkeer, moet deze aanvinken. In deze zaak bleef onduidelijk welk systeem was gebruikt en dus was ook het bewijs niet geleverd dat toestemming expliciet verleend was. Genoeg reden om de aanmaningskosten te verscheuren. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info