Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Financieel ruggensteuntje voor uw kind? Schenk fiscaal vrij!

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld bij het kopen van een eigen woning of bij het starten van een eigen bedrijf. Of wilt u uw kleinkind graag 'gewoon' een keer een extraatje geven? Misschien wilt u uw vermogen slim verdelen om erfbelasting in de toekomst te beperken. En heeft u dat dit jaar nog niet gedaan? Maak dan nu nog gebruik van de fiscale mogelijkheden voor 2017.

Fiscaal vrije bedragen

· Als grootouder mag u uw kleinkind jaarlijks vrij van recht een bedrag schenken. Voor 2017 is dit bedrag € 2.129.

· Als ouder kunt u uw kind jaarlijks vrij van recht een bedrag schenken. Voor 2017 is dit bedrag € 5.320.

· Schenkt u aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is (of van wie de partner jonger is dan 40 jaar), dan kan deze vrijstelling voor één keer worden verhoogd naar € 25.526 (2017).

· Voor schenkingen ten behoeve van een kostbare studie of opleiding kan de vrijstelling zelfs eenmalig worden verhoogd naar € 53.176 (2017).

Schenken voor een eigen woning

Betreft het een schenking voor de eigen woning dan bedraagt de schenkingsvrijstelling € 100.000. In dat geval moet uw kind de schenking gebruiken voor:

· de aankoop van een eigen woning,

· de verbetering of het onderhoud van de eigen woning,

· het afkopen van de erfpachtcanon bij zijn eigen woning met erfpacht, of

· het aflossen van zijn eigenwoningschuld of de restschuld die is ontstaan na verkoop van zijn woning.

Tip:

Het is ook mogelijk om de schenking van € 100.000 voor de eigen woning te spreiden over drie achtereenvolgende jaren. Van dit bedrag mag uw kind € 25.526 vrij besteden. Het restant moet binnen drie jaar na de eerste schenking worden besteed aan de eigen woning.

Let op!

Wilt u aan uw kind € 100.000 schenken voor de eigen woning, laat u dan vooraf goed informeren. Er gelden namelijk wel wat voorwaarden waar zowel u als uw kind zich aan moeten houden. Het bedrag van de schenking moet bijvoorbeeld daadwerkelijk zijn betaald en u moet dit schriftelijk kunnen aantonen. Schenking onder schuldigerkenning is hier dus niet mogelijk.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om méér dan het vrijgestelde bedrag te schenken. Over het meerdere is uw kind dan wel schenkbelasting (10 tot 20%) verschuldigd.

Let op!

Het kan gebeuren dat een schenking via het huwelijksgoederenregime of een samenlevingscontract onbedoeld bij de schoonfamilie van uw (klein)kind terechtkomt. Dit kunt u voorkomen door bij de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen zodat de schenking eigendom blijft van uw (klein)kind. Door het schenken van vermogen aan uw kind kan het op enig moment ook gebeuren dat uw financiële draagkracht onder druk komt te staan. Wilt u schenken zonder financieel afhankelijk te worden van uw kind, dan kunt u ook schenken onder de voorwaarde dat deze door u herroepen kan worden.

Schenkingsbedrag (nog) niet direct beschikbaar?

U wilt schenken, maar u wilt of kunt nog niet het gehele bedrag in contanten aan uw kind geven. Een mogelijkheid is een notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid, ook wel bekend als papieren schenking. U erkent een bedrag schuldig te zijn aan uw kind dat pas opeisbaar is na uw overlijden. Voordeel is dat u blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting.

Tegelijkertijd bent u vrij om tussentijds op de schuld af te lossen en daarmee uw kind geld te verstrekken. Om met deze schenking ook erfbelasting te besparen, moet u uw kind wel jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen. Via rente en aflossing ontvangt uw kind dan financiële ondersteuning. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info