Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Wat betekenen de strengere privacyregels voor uw horecabedrijf?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

Strengere eisen

Door de AVG zal overal in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving gaan gelden. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en is aanzienlijk strenger dan zijn voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Meer dan ooit zult u als organisatie moeten kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Het is raadzaam om op tijd na te gaan of uw processen, diensten en producten voldoen aan de AVG.

Wat zijn de gevolgen voor u?

De AVG zal de privacyrechten van mensen scherper gaan waarborgen. Andersom zullen burgers en consumenten zich ook steeds bewuster worden van hun privacyrechten en daar eerder voor opkomen. U dient zich daar als bedrijf in de horecasector goed bewust van te zijn. Stel, u hebt een hotelbedrijf. Dan wilt u natuurlijk weten wie uw gasten zijn. Het gebeurt nogal eens dat hotels snel even een kopie van het ID-bewijs (bijvoorbeeld paspoort) maken, maar dat slechts onder strikte voorwaarden. Vaak belanden die kopieën namelijk in een mapje achter de balie, met alle risico’s van dien. En wat dacht u van videobeelden en klantenkaarten, zaken waar veel bedrijven in uw sector gebruik van maken? Zijn die gegevens goed beschermd en hoe moet u hiermee omgaan? Het zijn allemaal voorbeelden van onderwerpen waar u onder de AVG scherper dan ooit op zult moeten letten.

Tip:

Kortom, bereid u goed voor op de nieuwe AVG. U bent nu nog ruim op tijd en kunt zo mogelijke risico’s na 25 mei 2018 voorkomen!

Hoe nu verder?

Voorkomen is beter dan genezen, tenzij u boetes, schadeclaims en reputatieschade voor lief wilt nemen.

Wilt u ook weten hoe u vooraf de privacy in uw organisatie juridisch en organisatorisch op orde krijgt. En op deze wijze uw bedrijfsvoering in lijn brengt met wet- en regelgeving. Neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info