Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

In december nog ruimte voor kerstpakket?

Maakt u uw personeel dit jaar blij met een kerstpakket? Dan mag u de kosten onderbrengen in de werkkostenregeling. Tenzij u deze al maximaal heeft benut door alle extraatjes van het afgelopen jaar. Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen deze kosten dan aftrekken van de winst.

Kerstpakket is loon

Ook een kerstpakket is loon voor uw werknemer. Dit betekent dat er belasting over betaald moet worden. Wilt u dit niet, dan kunt u het onderbrengen in de werkkostenregeling.

Werkkostenregeling

Verstrekkingen, zoals een kerstpakket aan werknemers, kunt u belastingvrij houden door ze onder te brengen in de werkkostenregeling. Jaarlijks mag u 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Komt u over deze grens heen, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing.

Aftrek van de winst

Het is vervolgens de vraag of u de kosten voor de kerstborrel als ondernemer volledig van de winst mag aftrekken. Een kerstpakket voor uw personeel of relaties is in beginsel slechts voor 80% aftrekbaar van de winst, als uw winst in de inkomstenbelasting belast wordt. De aftrek is in beginsel 73,5% als uw winst in de vennootschapsbelasting belast wordt, zoals bij bv's. Is het kerstpakket belast loon of brengt u het onder in de werkkostenregeling, dan is de aftrek dus wel gewoon 100%.

Let op!

Het bovenstaande geldt ook als er drank in het pakket zit, zoals een flesje wijn.

Via personeelsfonds

Heeft u een personeelsfonds, dan kan het verstrekken van een kerstpakket onder voorwaarden belastingvrij geschieden. Met name is dan van belang dat de werknemers uit hun netto loon de laatste vijf jaren gezamenlijk minstens even veel aan het fonds hebben bijgedragen als u als werkgever. Bestaat het fonds nog geen vijf jaar, dan geldt deze voorwaarde vanaf de oprichting.

Heeft u vragen over het verstrekken van een kerstpakket, neem dan contact met ons op. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info