Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Privégebruik auto binnen de autobranche

Werkt u in de autobranche? En maakt u wisselend gebruik van auto's van uw werkgever? Dan kan het voor uw werkgever moeilijk zijn om het voordeel van het privégebruik vast te stellen. De Belastingdienst heeft richtlijnen afgegeven hoe in de autobranche bij meerdere auto’s het privégebruik berekend kan worden. Met de 'Handreiking privégebruik auto voor de autobranche' kan uw werkgever het privégebruik makkelijk vaststellen.

Bijtelling per dag

Als u gebruik wilt maken van de richtlijnen wordt de bijtelling per dag berekend. Dit vergt nog best een omvangrijke registratie omdat u onder meer per werknemer moet bijhouden of en welke auto

Vaste auto afspreken

De bijtelling per dag bijhouden vergt tijdrovende en omvangrijke registratie. Gelukkig kan de bijtelling een stuk eenvoudiger berekend worden als u een vaste auto met uw werknemer afspreekt. Voorwaarde is dat u de vaste auto vastlegt in een schriftelijk overeenkomst en in uw administratie en dat de auto die mee naar huis gaat de vaste auto is. De bijtelling wordt vervolgens gebaseerd op deze vaste auto.

Tip:

Het is niet erg als uw werknemer een andere auto mee naar huis neemt omdat de vaste auto om zakelijke redenen niet kan worden gebruikt. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, blijft de bijtelling dan toch gebaseerd op de vaste auto.

Geen bijtelling

Neemt uw werknemer nooit een auto mee naar huis, dan kan de bijtelling achterwege blijven als er een schriftelijk verbod op privégebruik, een eenvoudige rittenregistratie en voldoende toezicht is. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info