Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats!

Werkgevers komen mogelijk toch in aanmerking voor een loonkostenvoordeel voor een stagiar(e), ondanks het feit dat ze soms niet beschikken over een vereiste doelgroepenverklaring.

Het betreft stageplaatsen voorafgaand aan een BBL-leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg). Voor werkgevers die te laat waren met de aanvraag, wordt bekeken of zij hiertoe alsnog de mogelijkheid krijgen.

Loonkostenvoordelen

Er zijn verschillende loonkostenvoordelen. Deze zijn bestemd om werknemers die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking, meer kans op een betaalde baan te bieden. Voorafgaand aan een BBL-leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg) bestaat recht op dit loonkostenvoordeel. Er geldt daarbij wel een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet de werkgever beschikken over een zogeheten doelgroepenverklaring welke op tijd moet worden aangevraagd.

Binnen drie maanden

Een betaalde stage geldt als een (fictieve) dienstbetrekking. Dat betekent dat de doelgroepenverklaring binnen drie maanden na aanvang van de stage aangevraagd moet worden. Waar dit niet is gebeurd, loopt de werkgever door het ontbreken van de doelgroepenverklaring het loonkostenvoordeel mis. Dit geldt zowel voor de periode van de stage als tijdens een daarop volgend BBL-contract.

Let op!

De doelgroepenverklaring moet binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking aangevraagd worden. Deze aanvraag moet worden ingediend bij het UWV of de gemeente.

Te laat?

De staatssecretaris geeft aan de mogelijkheid te onderzoeken de werkgevers die te laat waren met de aanvraag, over 2018 eenmalig alsnog in staat te stellen dit te doen. Het gaat daarbij om werkgevers bij wie een betaalde stagiaire gevolgd wordt door een BBL-leerbaan. Met deze doelgroepenverklaring kunnen de werkgevers dan, als aan alle overige voorwaarden voldaan wordt, het loonkostenvoordeel claimen. Zowel tijdens de periode van de BBL- leerbaan als daarna wanneer het arbeidscontract loopt.

Het UWV gaat werkgevers hierover actief informeren.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info