Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenkingen

U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt.

Deze notarieel schuldig erkende bedragen, ofwel papieren schenkingen, kunt u echter niet zomaar geven, u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Tip: Heeft u vermogen dat u wilt delen met uw naasten? Profiteer dan sowieso maximaal van de vrijstellingen die gelden in de schenkbelasting. Zoals de vrijstelling voor kinderen, die in 2018 € 5.363 bedraagt.

Fiscale eisen

De fiscus stelt een aantal scherpe eisen aan het schuldig erkennen van bedragen. Zo moet u aan de ontvanger van het schuldig erkende bedrag, daadwerkelijk jaarlijks een rente betalen van minstens 6%. Bij schuldig erkende bedragen van vóór 2010 is een zakelijke rente voldoende. Voor de lopende termijn in het jaar van overlijden geldt dat deze na overlijden betaald mag worden, op voorwaarde dat de rentetermijn maximaal een jaar is.

Let op!

Is in het verleden de rente één of meerdere keren niet betaald, dan kan dit alsnog vóór het overlijden gebeuren. Behalve de rente moet ook rente worden betaald over de niet betaalde rente (samengestelde rentevergoeding). Ook nu moet u uitgaan van een rente van minstens 6%.

Let op!

Kan niet worden aangetoond dat alle rente is betaald, dan is het hele bedrag van de schuldigerkenning belast. Dus niet alleen voor zover er over een deel van de verkrijging geen of te weinig rente is betaald!

Notariële akte verplicht

Vereist is ook dat u de schenkingen notarieel laat vastleggen. Schenkt u periodiek, dan moet dit voor iedere schenking apart. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info