Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Geen huurtoeslag voor recreatiewoning

Doordat vorig jaar de wet inzake de huurtoeslag is gewijzigd, hebben bewoners van een recreatiewoning geen recht meer op huurtoeslag. Dit kan, afhankelijk van het inkomen, duizenden euro's per jaar verschil maken.

Permanente bewoning

Recreatiewoningen zijn niet bedoeld voor permanente bewoning, maar dit gebeurt vaak toch en wordt ook vaak gedoogd door de gemeente. Recreatiewoningen hebben lagere eisen inzake isolatie en brandveiligheid en zijn dan ook niet voor permanente bewoning geschikt.

Geen terugwerkende kracht

De wet is op dit punt per 1 juli 2016 gewijzigd, maar de Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat al uitbetaalde huurtoeslagen niet met terugwerkende kracht terugbetaald hoeven te worden.

Niet zelf actie ondernemen

Bewoners van een recreatiewoning die huurtoeslag ontvangen, hoeven zelf geen actie te ondernemen. Men krijgt automatisch een brief van de Belastingdienst met het bericht dat de huurtoeslag voor de betreffende woning zal worden stopgezet. Dit zal dan met ingang van de daarop volgende maand geschieden.

Bezwaar en beroep

Is men het met het stopzetten van de huurtoeslag oneens, bijvoorbeeld omdat men van mening is dat de betreffende woning niet als recreatiewoning moet worden aangemerkt, dan is bezwaar en eventueel beroep mogelijk bij de rechter.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info