Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Bedragen kindregelingen 2020

Kinderbijslag

Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. 

Leeftijd   kind

Bedrag

0 t/m 5   jaar

€ 221,49

6 t/m 11   jaar

€ 268,95

12 t/m 17   jaar 

 €   316,41 

Kinderopvang

De maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2020 zijn als volgt:

· dagopvang € 8,17;

· buitenschoolse opvang € 7,02;

· gastouderopvang € 6,27.

Kindgebonden budget

Voor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis. 

Aantal   kinderen

Inkomen   tot € 21.430

1

€ 1.185

2

€ 2.190

3

€ 2.487

4

€ 2.784 

Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 297. Verder geldt een verhoging van het kindgebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 243 per jaar. De verhoging voor 16- en 17-jarigen is € 434 per jaar. Voor een alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 3.190. Het recht op kindgebonden budget vervalt als het vermogen in box 3 op 1 januari groter is dan € 116.613 voor een alleenstaande en € 147.459 voor partners. Bij een inkomen hoger dan € 21.430 daalt het kindgebonden budget met 6,75% van het meerdere inkomen. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info