Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat de jaaraangifte voor de btw gehandhaafd blijft.

Nieuwe KOR

De KOR wordt met ingang van 2020 gewijzigd. De regeling kent nu nog een grens aan af te dragen btw van € 1.883. Onder deze grens wordt een korting verleend. De nieuwe regeling bevat een omzetgrens van € 20.000. Wie onder deze grens blijft, kan buiten de btw-heffing blijven, maar ook geen btw terugvragen.

Jaaraangifte

In de huidige regeling is het mogelijk om een jaaraangifte btw te doen als men onder de grens van € 1.883 aan af te dragen btw blijft. In de nieuwe regeling was geen plaats meer voor het doen van een jaaraangifte.

Nadeel

Dit zou nadelig kunnen uitpakken voor ondernemers die een gering bedrag aan btw terugkrijgen en daarom niet onder de nieuwe KOR willen vallen. Die mogelijkheid is aanwezig, omdat de nieuwe KOR, net als de huidige, optioneel is. Dit zou voor de betreffende ondernemers leiden tot het vaker aangifte doen en dus tot meer administratieve lasten.

Motie

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt gevraagd de jaaraangifte onder de nieuwe KOR te handhaven. Dergelijke moties worden in de regel uitgevoerd, wat betekent dat de regeling zal worden aangepast. Hoe dit er uiteindelijk in de wet uit komt te zien, is nog niet duidelijk. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info