Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Btw-tip! Spaaracties: let op de btw

Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Ander voorbeeld is het gratis weggeven van een artikel aan de klant wanneer die zich voor een bepaalde periode aan de ondernemer bindt. Wat zijn de btw-gevolgen hiervan?

Verstrekken gratis zegels

Als u klanten gratis zegels verstrekt wanneer zij een goed of dienst bij u kopen, dan bent u natuurlijk gewoon btw verschuldigd over de prijs die de klant betaalt. Als u meteen voor de zegels moet betalen – want de ondernemer koopt deze in bij een centrale zegelorganisatie – dan mag u de btw over het betaalde bedrag voor de zegels in mindering brengen op uw btw-aangifte.

Als de klant de zegels later inlevert dan ontvangt hij hiervoor een bedrag terug. Op het moment dat u de zegels van de klant inneemt en hem uitbetaalt, krijgt u van de zegelorganisatie het aan de klant uitgekeerde bedrag terug. U heeft namelijk al voor de zegels betaald. U moet dan wel het bedrag op de zegels dat u aan de klant uitbetaalt, tot uw btw-belaste omzet rekenen.

Cash-backacties

Ondernemers kunnen ter promotie van een product bij verkoop ervan een geld-terug-bon verstrekken. Wanneer de klant de bon instuurt of via internet registreert, ontvangt de klant een deel van de betaalde prijs retour. Hierbij geldt dat de ondernemer die het goed aan de klant verkoopt, in eerste instantie btw moet voldoen over het volledige aan de klant in rekening gebrachte bedrag. Pas als de klant de bon instuurt en het bedrag aan de klant is uitbetaald, mag de btw over het terugbetaalde bedrag in mindering worden gebracht op de oorspronkelijke verkoopprijs. 

Premieartikel

Een andere manier waarop ondernemers klanten kunnen binden, is door het verstrekken van een premieartikel wanneer de consument bijvoorbeeld een telefoonabonnement voor een jaar afsluit. De ondernemer moet dan btw berekenen over de inkoopprijs van het aan de consument verstrekte goed.

Conclusie

U kunt allerlei verschillende promotionele acties bedenken om klanten aan u te binden. Daarbij is van belang dat u in het oog houdt dat deze acties gevolgen voor de btw met zich meebrengen. Een achteraf verleende korting of het uitkeren van gratis zegels vermindert het bedrag waarover u btw moet voldoen. Zorg voor een goede administratieve verwerking van dergelijke acties, zodat u niet meer btw afdraagt dan nodig is. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info