Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

De overheid wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Werkgevers kunnen voor projecten die zich hierop richten de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van maximaal € 12.500 aanvragen. Let op! De aanvraag kan alleen van 8 tot en met 12 april 2019.

Inhoud projecten

De projecten moeten gericht zijn op een of meer van onderstaande thema's:

· Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

· Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.

· Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers         naar ondernemerschap.

· Of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Omvang subsidie

Maximaal de helft van de projectkosten wordt gesubsidieerd, tot een maximum van € 12.500. De subsidiabele kosten dienen minstens € 12.000 te bedragen.

Let op!

Schakelt u een adviseur in? Dan zijn alleen de kosten voor het opstellen of begeleiden van het advies subsidiabel.

Eerst account aanmaken

Om subsidie te kunnen aanvragen moet u eerst een account aanmaken via het subsidieportaal. Tevens dient u zich onder het kopje 'mijn regelingen' te registreren voor de betreffende subsidie.

Aanvraagperiode

Alleen van 8 t/m 12 april 2019 is het aanvraagformulier beschikbaar en kunt u subsidie aanvragen. U ontvangt een ontvangstbevestiging en een projectnummer. Bij overschrijding van het budget wordt er geloot. U kunt het formulier aanvragen.

Voorwaarden:

· Tijdens de projectperiode moet u minstens twee werknemers in dienst hebben.

· Een project mag maximaal 12 maanden duren.

· Uit het eindverslag of advies moet de betrokkenheid van de werknemers blijken.

Ontvangst subsidie

U moet binnen zes weken na het project uw einddeclaratie indienen. Wordt deze goedgekeurd, dan ontvangt u uiterlijk na 90 dagen uw subsidie.

Let op!

Er kan nog een controle plaatsvinden. Is dit het geval, dan wordt u vooraf gebeld voor het maken van een afspraak. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info